Veterinárne podmienky:

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou.

Všeobecné ustanovenia:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince vo vlastníctve slovenských vystavovateľov musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu výstavy. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu vrátiť prihlášku. Prijaté nebudú prihlášky neúplné, bez dokladu o zaplatení, doručené po uzávierke. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky budú použité na úhradu vzniknutých nákladov. Vystavovateľ ručí za všetky škody spôsobené jeho psom. Majiteľ psa súhlasí so spracovaním a zverejnením svojho mena a adresy v katalógu. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, videa, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy.

Veterinárne podmienky:

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou.

Všeobecné ustanovenia:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince vo vlastníctve slovenských vystavovateľov musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu výstavy. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu vrátiť prihlášku. Prijaté nebudú prihlášky neúplné, bez dokladu o zaplatení, doručené po uzávierke. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky budú použité na úhradu vzniknutých nákladov. Vystavovateľ ručí za všetky škody spôsobené jeho psom. Majiteľ psa súhlasí so spracovaním a zverejnením svojho mena a adresy v katalógu. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, videa, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy.

Triedy
  • Mladší dorast (od kompletného očkovania do 6 mesiacov)
  • Dorast  (6-9 mesiacov)
  • Trieda mladých (9-18 mesiacov)
  • Trieda stredná (15-24 mesiacov)
  • Trieda otvorená (od 15 mesiacov)
  • Trieda pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť pracovný certifikát)
  • Trieda šampiónov (od 15 mesiacov, treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
  • Trieda veteránov (od 8 rokov)
  • Trieda čestná (pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV, treba priložiť kópiu dokladu)
Súťaže
Najkrajší mladší dorast – do súťaže nastupuje pes a sučka ocenené v triede šteniat známkou VN1.

Najkrajší dorast  – do súťaže nastupuje pes a sučka ocenené v triede dorastu známkou VN1

Najkrajší veterán (BOV) – do súťaže postupujú psy a sučky  ocenené v triede veteránov známkou V1.

Najkrajší jedinec z triedy čestnej – do súťaže postupujú psy a sučky ocenené v triede čestnej známkou V1.

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a sučku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na výstave.

Najkrajšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov z jednej chovateľskej stanice pochádzajúce najmenej z dvoch spojení, ktoré nemusia byť v majetku chovateľa a ktoré boli posúdené na výstave

Najkrajšia hlava – do súťaže nastupujú všetky psy a sučky, bez ohľadu na vek (bez poplatku)

Najlepší pohyb – do súťaže nastupujú všetky psy a sučky, bez ohľadu na vek (bez poplatku)

Najlepšia fyzická kondícia – do súťaže nastupujú všetky psy a sučky, bez ohľadu na vek (bez poplatku)

Najkrajší mladý jedinec (BOJ) – do súťaže nastupuje mladý pes a sučka ocenené známkou V1 CAJC

BOB, BOS

Tituly a čakateľstvá – Klubová výstava

CAJC – čakateľstvo na  Slovenského  šampióna  krásy  mladých môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede mladých.

CAC – čakateľstvo na šampióna krásy SR môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej a šampiónov.

Reserve CAC (R.CAC) – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC. Víťaz špeciálnej výstavy pes – do súťaže postupujú psy ocenené titulom CAC.

Klubový víťaz mladšieho dorastu – ocenenie získa pes a suka ohodnotení známkou VN1 v triede mladšieho dorastu.

Klubový víťaz dorastu – ocenenie získa pes a suka ohodnotení známkou VN1 v triede dorastu.

Klubový víťaz  mladých – ocenenie získa pes a sučka ohodnotený známkou V1 CAJC.

Klubový víťaz pes – do súťaže postupujú psy ocenené titulom CAC.

Klubový víťaz suka – do súťaže postupujú sučky ocenené titulom CAC.

Klubový víťaz veteránov – ocenenie získa pes a suka ohodnotení známkou V1 v triede veteránov.

Klubový víťaz triedy čestnej – ocenenie získa pes a suka ohodnotení známkou V1 v triede čestnej.

Najkrajší mladý jedinec (BOJ) – do súťaže postupuje pes a sučka, ktorí  získali ocenenie CAJC.

Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú kluboví víťazi, kluboví víťazi mladých a veteránov.

Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) – do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako je BOB, ktorým bol udelený titul Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz a Klubový víťaz veteránov. Tento titul môže získať najlepší jedinec pohlavia v ktorom nebol udelený titul Víťaz plemena (BOB).

 

Triedy
šteniat od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
dorastu 6-9 mesiacov
mladých 9-18 mesiacov
stredná 15-24 mesiacov
otvorená od 15 mesiacov
šampiónov od 15 mesiacov
(treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
veteránov od 8 rokov
čestná pre psy od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV, KV
(priložiť kópiu dokladu)
Súťaže
Najkrajší mladší dorast – do súťaže nastupuje pes a sučka ocenené v triede šteniat známkou VN1.

Najkrajší dorast  – do súťaže nastupuje pes a sučka ocenené v triede dorastu známkou VN1

Najkrajší veterán (BOV) – do súťaže postupujú psy a sučky  ocenené v triede veteránov známkou V1.

Najkrajší jedinec z triedy čestnej – do súťaže postupujú psy a sučky ocenené v triede čestnej známkou V1.

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a sučku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na výstave.

Najkrajšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov z jednej chovateľskej stanice pochádzajúce najmenej z dvoch spojení, ktoré nemusia byť v majetku chovateľa a ktoré boli posúdené na výstave

Najkrajšia hlava – do súťaže nastupujú všetky psy a sučky, bez ohľadu na vek (bez poplatku)

Najlepší pohyb – do súťaže nastupujú všetky psy a sučky, bez ohľadu na vek (bez poplatku)

Najlepšia fyzická kondícia – do súťaže nastupujú všetky psy a sučky, bez ohľadu na vek (bez poplatku)

Najkrajší mladý jedinec (BOJ) – do súťaže nastupuje mladý pes a sučka ocenené známkou V1 CAJC

BOB, BOS

Tituly a čakateľstvá – Klubová výstava

CAJC – čakateľstvo na  Slovenského  šampióna  krásy  mladých môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede mladých.

CAC – čakateľstvo na šampióna krásy SR môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej a šampiónov.

Reserve CAC (R.CAC) – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC. Víťaz špeciálnej výstavy pes – do súťaže postupujú psy ocenené titulom CAC.

Klubový víťaz mladšieho dorastu – ocenenie získa pes a suka ohodnotení známkou VN1 v triede mladšieho dorastu.

Klubový víťaz dorastu – ocenenie získa pes a suka ohodnotení známkou VN1 v triede dorastu.

Klubový víťaz  mladých – ocenenie získa pes a sučka ohodnotený známkou V1 CAJC.

Klubový víťaz pes – do súťaže postupujú psy ocenené titulom CAC.

Klubový víťaz suka – do súťaže postupujú sučky ocenené titulom CAC.

Klubový víťaz veteránov – ocenenie získa pes a suka ohodnotení známkou V1 v triede veteránov.

Klubový víťaz triedy čestnej – ocenenie získa pes a suka ohodnotení známkou V1 v triede čestnej.

Najkrajší mladý jedinec (BOJ) – do súťaže postupuje pes a sučka, ktorí  získali ocenenie CAJC.

Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú kluboví víťazi, kluboví víťazi mladých a veteránov.

Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) – do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako je BOB, ktorým bol udelený titul Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz a Klubový víťaz veteránov. Tento titul môže získať najlepší jedinec pohlavia v ktorom nebol udelený titul Víťaz plemena (BOB).