Bankové spojenie

Banka: Tatra Banka, Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava 1

IBAN:    SK48 1100 0000 0026 6270 4057

SWIFT/BIC kód: TATRSKBX

Uzávierka prihlášok

29.05.2022

Informácie

Mgr. Eva Pastuchová
Tel: 0903 746646
Email: doguero@escorpiones.sk  

Bankové spojenie

Banka: Tatra Banka, Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava 1 IBAN:    SK48 1100 0000 0026 6270 4057 SWIFT/BIC kód: TATRSKBX

Uzávierka prihlášok

29.5.2022

Informácie Mgr. Eva Pastuchová Tel: 0903 746646 Email: doguero@escorpiones.sk

Člen klubu

za prvého psa 30 €

za každého ďalšieho psa 25 €

tr. mladší dorast, dorast, čestná a veteránov 15 €

súťaže 10 €

Nečlen klubu

za prvého psa 40 €

za každého ďalšieho psa 35 €

tr. mladší dorast, dorast, čestná a veteránov 25 €

súťaže 15 €

Trieda mladšieho dorastu, veteránov a čestná – sa nepovažuje za 1. prihláseného psa!

Platba na mieste    iba pre nečlenov + 5 € za každého psa