KLUBOVÁ VÝSTAVA CAC, KV

8.9. 2018

 

 

 

7. - 9. 9. 2018 III. ročník MOLOSS DO KOČA AJ DO VOZA

KLUBOVÁ VÝSTAVA CAC

8.9.2018

 

 

 

Prihlásenie

Termíny uzávierok

I. uzávierka:  20.07.2018
II. uzávierka:  15.08.2018

 

Stornovať prihlášku je možné len do termínu II. uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená.
V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 10 €.