KLUBOVÁ VÝSTAVA

14.4. 2017

 

 

 

 

 

KLUBOVÁ VÝSTAVA

14.4.2017

 

 

 

 

 

Prihlásenie

Termíny uzávierok

I. uzávierka: 15. marec 2017
II. uzávierka: 1. apríl 2017

 

Stornovať prihlášku je možné len do termínu II. uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená.
V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 10 €.