KLUBOVÁ VÝSTAVA CAJC, CAC

14.9.2019

 

 

 

KLUBOVÁ VÝSTAVA CAC

8.9.2018

 

 

 

Prihlásenie

Termíny uzávierok

I. uzávierka:  10.8.2019
II. uzávierka:  30.8.2019

 

Stornovať prihlášku je možné len do termínu II. uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená.
V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 10 €.